Czym jest Komitet?

Komitet Doradczy funkcjonuje w ramach działań Fundacji Wolontariatu Równości. Skupia 20 przedstawicieli, przedstawicielek i osób przedstawicielskich organizacji oraz środowisk, które uczestniczą lub chcą uczestniczyć w warszawskiej Paradzie Równości. Są to m.in. sam zespół wolontariacki, osoby aktywistyczne  związane z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami aktywistycznymi oraz środowiskiem politycznym i biznesowym.
Celem Komitetu Doradczego jest m.in. Tworzenie przestrzeni do wymiany opinii i informacji w sprawie Parady i tematów związanych z jej postulatami

  • Opiniowanie głównych kierunków rozwoju Parady Równości
  • Sugerowanie zmian, szans, zagrożeń czy innowacji
  • Ocena pracy Fundacji przy organizacji i realizacji marszu oraz wydarzeń towarzyszących
  • Podejmowanie decyzji w sprawach szczególnych, budzących emocje, skomplikowanych – które wymagają szerszej debaty środowisk zaangażowanych w Paradę

Dlaczego to ważne?

Parada Równości nie jest niczyją własnością – ona należy do nas wszystkich. Jest to również ogromne wydarzenie pod względem logistycznym, bezpieczeństwa i komunikacyjnym. W takiej inicjatywie ważne jest, aby z jednej strony odpowiedzialność za właściwą organizację wydarzenia była jasno sprecyzowana, z drugiej, aby miała ona mandat społeczny wszystkich grup, które identyfikują się z postulatami Parady Równości i chcą w niej wziąć udział nie tylko fizycznie podczas samego wydarzenia, ale także mieć możliwość uwzględnienia ich punktu widzenia, potrzeb i postulatów.

Społeczność LGBTQ+, tak jak pozostałe środowiska wspólnie maszerujące ulicami Warszawy, nie są bytem jednorodnym. Nasza różnorodność jest ogromną wartością, którą świętujemy w trakcie Parady. Organizatorzy tego wydarzenia są zobowiązani do uważności na potrzeby różnych grup, nie tylko tych reprezentowanych w zarządzie czy zespole wolontariackim.

W Komitecie Doradczym zasiadają osoby przedstawicielskie takich organizacji jak między innymi:

Lambda Warszawa

Najstarsza organizacja LGBT+ w Polsce, od 1997 r wspierająca tęczową społeczność prawnie, psychologicznie, rzeczniczo i edukacyjnie.

Tęczowy think tank

Fundacja wspierająca organizacje pozarządowe w obszarze strategii komunikacyjnej, analiz grup odbiorczych oraz efektywnych działań organizacyjnych.

Unipride

Sklep pride z wysokiej jakości ubraniami i gadżetami, tworzonymi i wysyłanymi przez osoby LGBT.

Voces Gaudii

Pierwszy polski chór osób LGBT+ i przyjaciół, którego celem jest zaangażowanie osób nieheteronormatywnych w działania kulturalne i społeczne oraz budowanie mostów za pomocą muzyki

Otwarta Przestrzeń

Miejsce stworzone z myślą o wspieraniu osób LGBTQIAP i ich bliskich przez pomoc psychologiczną, psychiatryczną, seksuologiczną i terapię głosu.

Pracownia E. Weatherwax

Pracownia Zdrowia Psychicznego, Edukacji i Badań Naukowych.

Federacja Młodych Socialdemokratów

Młodzieżowe stowarzyszenie polityczne zrzeszające młodzież mającą lewicowe i centrolewicowe poglądy polityczne.

Nowa Lewica

Lewicowa partia polityczna oparta na wartościach pracy, szacunku, zielonej transformacji, wolności i europejskości.

Fundacja Równość.org.pl

Fundacja tworząca i wzmacniająca osoby LGBT poza dużymi ośrodkami miejskimi przez współpracę z innymi organizacjami i samorządem terytorialnym.

Akcja Demokracja

Akcja Demokracja wspólnie z nami pracuje na rzecz sprawiedliwości społecznej, poszanowania praw człowieka, pokoju, ochrony planety i zwiększania demokracji.

OFF school

Fundacja działająca dla młodych osób wchodzących w dorosłe życie, zachęcając do bycia społecznie zaangażowanymi oraz aktywnymi i sprawczymi.

Młodzi Nowocześni

Organizacja młodzieżowa skupiającą osoby o liberalnych poglądach, zarówno gospodarczych, jak i światopoglądowych.

Fundacja Impuls

Pomagamy młodym osobom zmieniać świat!

Fundacja w Stronę Dialogu

Założona w 2012 roku czołowa organizacja działająca na rzecz społeczności romskiej w Polsce.