Czym jest Komitet?

Komitet Doradczy funkcjonuje w ramach działań Fundacji Wolontariatu Równości. Skupia 20 przedstawicieli, przedstawicielek i osób przedstawicielskich organizacji oraz środowisk, które uczestniczą lub chcą uczestniczyć w warszawskiej Paradzie Równości. Są to m.in. sam zespół wolontariacki, osoby aktywistyczne  związane z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami aktywistycznymi oraz środowiskiem politycznym i biznesowym.
Celem Komitetu Doradczego jest m.in. Tworzenie przestrzeni do wymiany opinii i informacji w sprawie Parady i tematów związanych z jej postulatami

  • Opiniowanie głównych kierunków rozwoju Parady Równości
  • Sugerowanie zmian, szans, zagrożeń czy innowacji
  • Ocena pracy Fundacji przy organizacji i realizacji marszu oraz wydarzeń towarzyszących
  • Podejmowanie decyzji w sprawach szczególnych, budzących emocje, skomplikowanych – które wymagają szerszej debaty środowisk zaangażowanych w Paradę

Dlaczego to ważne?

Parada Równości nie jest niczyją własnością – ona należy do nas wszystkich. Jest to również ogromne wydarzenie pod względem logistycznym, bezpieczeństwa i komunikacyjnym. W takiej inicjatywie ważne jest, aby z jednej strony odpowiedzialność za właściwą organizację wydarzenia była jasno sprecyzowana, z drugiej, aby miała ona mandat społeczny wszystkich grup, które identyfikują się z postulatami Parady Równości i chcą w niej wziąć udział nie tylko fizycznie podczas samego wydarzenia, ale także mieć możliwość uwzględnienia ich punktu widzenia, potrzeb i postulatów.

Środowisko LGBTQ+, tak jak pozostałe środowiska wspólnie maszerujące ulicami Warszawy, nie są bytem jednorodnym. Nasza różnorodność jest ogromną wartością, którą świętujemy w trakcie Parady. Organizatorzy tego wydarzenia są zobowiązani do uważności na potrzeby różnych grup, nie tylko tych reprezentowanych w zarządzie czy zespole wolontariackim.

W Komitecie Doradczym zasiadają osoby przedstawicielskie takich organizacji jak między innymi: